Hướng dẫn tìm kiếm nhanh BĐS bằng vệ tinh

1. Thao tác click chuột vào chữ số
Tác dụng : Phóng to bản đồ tại vị trí chữ số và hiển thị các dự án xung quanh

2. Thao tác click chuột vào vị trí dự án
Tác dụng : Phóng to bản đồ đến vị trí dự án và hiển thị tên dự án

3. Thao tác click chuột vào tên dự án
Tác dụng : Đi đến liên kết của dự án

 

Bài viết liên quan:

Quảng cáo

banner banner