Hệ thống Thắng Lợi Group

Hệ thống Thắng Lợi Group

Thang Loi Group là liên minh của 3 thành viên TLG, Thang Loi Land và Newland. Thang Loi Group đóng vai trò nghiên cứu, phát triển và kinh doanh bất động sản chuyên nghiệp. Sứ mệnh của Thang Loi Group là kiến tạo cho thị trường bất động sản Việt Nam những sản phẩm bất động sản chất lượng và bền vững.

  • Sức mạnh từ các thành viên đã giúp cho Thang Loi Group có ưu thế tuyệt vời trong việc tạo ra chuỗi “logistic” sâu và khép kín từ khâu nghiên cứu phát triển cho đến khâu phân phối cuối cùng, chính vì vậy các sản phẩm do Thang Loi Group khởi xướng luôn có giá hợp lý và tính thanh khoản cao.
  • Các lĩnh vực hoạt động chính của Thang Loi Group:
  • Đầu tư và phát triển dự án bất động sản
  • Tư vấn, thiết kế, giám sát và xây dựng
  • Kinh doanh bất động sản